Antecontractul de vânzare

Descriere

Numit și promisiune de vânzare-cumpărare sau precontract, este un act încheiat la notariat în formă autentică prin care proprietarul unui imobil se obligă faţă de o altă persoană să i-l vândă acesteia în viitor. 

Acte necesare

Acte necesare

 

1) actele de identitate ale părţilor

2) certificatele de căsătorie

3) acte proprietate - contract de vânzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, hotărâre judecătorească, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, ș.a.m.d.

4) schița cadastrală (releveul) și încheierea de intabulare.

5) extras de carte funciară pentru informare - va fi obținut de către biroul  notarial.