Contractul de întreținere

Descriere

Contractul de întreţinere este actul prin care o parte se obligă să efectueze prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii celeilalte părţi sau a unui terţ, pe o anumită durată. Dacă părțile nu au prevăzut în contract durata întreţinerii sau au menționat numai caracterul viager al acesteia, atunci debitorul întreținerii îi datorează creditorului întreținere pentru toată durata vieţii acestuia din urmă.

Contractul de întreținere este reglementat de Art. 2254 și următoarele din noul Cod Civil.