Declarații

Descriere

Există numeroase situații în viața cotidiană care își găsesc rezolvarea prin întocmirea unei declarații date în fața notarului public.Pentru ca aceste declarații să producă efectele juridice dorite este necesar să fie încheiate în formă autentică.
În practica notarială există numeroase tipuri de declarații care se pot realiza la cererea părților (cu titlu exemplificativ):
-declarații în materie succesorală (de acceptare, de renunțare, de neacceptare)
-declarație de luare în spațiu locativ
-declaraţie pentru programul Prima Casă
-declaraţie de radiere ipotecă imobiliară
-declarație de renunțare la dreptul de uzufruct viager
-declaraţie de notorietate
-declarație pierdere diplomă de bacalaureat/licență
-declarație administrator/asociat înființare societate la Registrul Comerțului