Declaraţie plecare minor

Descriere

Declarația prin care părinții sau unul dintre aceștia își exprimă acordul pentru ieșirea din țară a copilului lor minor mai este utilizată destul de frecvent (în mod eronat) și sub denumirea de „procură plecare copil minor” sau „procură ieșire minor”. Diferența dintre o procură și o declarație constă în faptul că în ceea ce privește procura , mandantul împuternicește o altă persoană (mandatar) sa facă acte juridice în numele său, în timp ce în cazul declarației, persoana doar declară anumite lucruri, neexistând nici un mandat.

Declarația pentru copii minori este un act notarial necesar la frontieră pentru ieșirea din țară a minorului. Aceasta declarație se va face la un birou notarial sau la ambasada/consulat (în cazul celor aflați în străinătate) de către ambii părinți sau doar de către părintele care nu însoțește minorul în afara țării.

Pe teritoriul României, declarația se poate face la orice birou notarial, competența teritorială a notarului în acest caz fiind una generală.

Așadar, prin intermediul acestei declarații, părinții unui minor sau acela dintre părinți care nu va însoți copilul își vor/va exprima consimțământul pentru ieșirea din țară a minorului, însoțit de unul dintre părinți sau de către o terță persoană.

 

 

Acte necesare
  •     actul de identitate al părintelui sau, după caz, părinţilor care îşi dau acordul pentru plecarea  copilului minor în afara țării însoțit de o terță persoană sau însoţit de către celălalt părinte (în original);
  •     datele de identificare ale persoanei care va însoți minorul (părinte, bunic sau altă terţă persoană) – copie de buletin a persoanei
  •     certificatul de naştere în original al copilului/copiilor minori.