Copii legalizate de pe înscrisuri

Descriere

Pentru realizarea unei copii legalizate este necesar să prezentați notarului originalul documentului. Oricine poate solicita realizarea unei copii legalizate de pe un document, nefiind necesar ca persoana respectivă să fie titularul actului.

Copiile legalizate se pot realiza doar dacă aveți la dumneavoastră originalul sau duplicatul documentului.

În cazul actelor notariale de pe care se dorește realizarea unor copii legalizate, biroul nostru va face verificări suplimentare la notarul public emitent.