Legalizarea de semnătură

Notarul public poate legaliza semnăturile părţilor pe acte pentru care forma autentică nu este obligatorie.În acest scop, părțile vor prezenta notarului exemplarele documentului nesemnate și vor semna în fața acestuia.
 

De asemenea, la notariat se mai pot legaliza specimene de semnătură şi sigilii.

Pentru legalizarea specimenului de semnătură partea va semna în fața notarului public o declarație din care reiese că acesta este specimenul său de semnătură (așa semnează de obicei).

Pentru legalizarea sigiliului este necesară prezentarea sigiliului notarului public. Acesta se va aplica pe document în prezența notarului public.