Procură înmatriculare auto

Descriere

Prin procura de înmatriculare auto, proprietarul unui autovehicul poate împuternici o altă persoană pentru înmatricularea mașinii.În acest sens, persoana împuternicită îl va reprezenta pe proprietar în fața autorităților competente pentru depunerea actelor necesare emiterii certificatului de înmatriculare, ridicarea acestuia, a cărții de identitate a vehiculului, a plăcuțelor de înmatriculare, etc.

Acte necesare

-actul de identitate al proprietarului mașinii în original
-copie de pe cartea de identitate a persoanei împuternicite
-talonul și cartea de identitate a vehiculului
-factură sau contract de vânzare-cumpărare al mașinii
-pentru persoane juridice: certificat constatator RECOM(se poate obține pe loc, contra cost, de biroul nostru) sau  actul constitutiv, si certificatul de înmatriculare în original.